Rodzina 500+

Świadczenia wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
„Rodzina 500 plus”

1. Beneficjenci programu
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. oświadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni.
2. Wysokość świadczenia wychowawczego.
Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na każde dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku
Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub drogą elektroniczną. wymagane będą dane osób wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenie i oświadczenie o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko). mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty pozwalające potwierdzić prawo do nabycia świadczenia…