Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy  będzie można składać :

  • od 1 lipca 2019 r.- drogą elektroniczną 
  • od 1 sierpnia 2019 r. – drogą papierową (tradycyjnie)

informacja dotyczy wniosków o :

  • zasiłek rodzinny
  • dobry start ( 300+)
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenie wychowawcze (500+)

 

Świadczenie ,, 500+” nowy okres 2019/2021

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019r.

Dzięki zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.    Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Więcej „Świadczenie ,, 500+” nowy okres 2019/2021″