Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy obejmuje miesiąca od października danego roku kalendarzowego do końca września następnego roku kalendarzowego.

Termin składnia wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Kontakt

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Telefon

798 163 452 

Skip to content