Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jasieńcu

START 9 NARODZINY DZIECKA

Narodziny dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – BECIKOWE

Z tytułu urodzenia żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł.
Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodni ciąży do porodu.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Kwota świadczenia wynosi 1000,00 zł miesięcznie. Uprawnionymi są osoby bezrobotny, studenci, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenie, umowy o dzieło).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opiekę dwojga dzieci;
67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opiekę trojga dzieci;
69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opiekę czworga dzieci;
71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opiekę pięciorga i więcej dzieci;
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

NARODZINY DZIECKA
NARODZINY DZIECKA
NARODZINY DZIECKA
NARODZINY DZIECKA
NARODZINY DZIECKA
NARODZINY DZIECKA

Kontakt

NARODZINY DZIECKA

Godziny otwarcia

pn-pt 7:30 - 15:30

NARODZINY DZIECKA

Telefon

798 163 452 

Skip to content