Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, iż z dniem 31 maja 2021 kończy się okres na jaki zostało przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (500+). W celu dalszej wypłaty świadczenia należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2021 r.- drogą elektroniczną
  • od 1 kwietnia 2021 r. – drogą papierową (tradycyjnie)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021.
W celu zachowania ciągłości wypłat świadczenia wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

Skip to content