Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego wynosi 30.140 zł.

Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W 2022 roku w ramach programu objęta zostanie 1 osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowy zakres wsparcia ustalany jest indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Skip to content