Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu informuje, iż z dniem 30 września 2023 kończy się okres na jaki zostało przyznane prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z dniem 31 października 2023 kończy się okres na jaki zostało przyznane prawo do zasiłku rodzinnego. W celu dalszej wypłaty powyższych świadczeń należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lipca 2023 r.- drogą elektroniczną 
  • od 1 sierpnia 2023 r. – drogą papierową (tradycyjnie)

 

Przypominamy, że w związku z trwającym remontem gminnego centrum administracyjnego,  z dniem 24 kwietnia GOPS w Jasieńcu został przeniesiony do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu ul. Szkolna 7  (wejście boczne, 1. piętro).

 

Skip to content